СТУДИО

ФИЛОСОФИЯ

Ние вярваме, че създаването на красива среда възпитава естетически ценности. Затова стъпвайки на ценности, които са в съзвучие с човечността и законите на природата ние винаги се стремим към постигане на изключително качество в своята работа. На всеки проект, независимо от неговия мащаб, посвещаваме нашето време и страст за да планираме и проектираме среда, която провокира, възпитава, служи по най-добрия начин на своите потребители и устойчиво се развива във времето.

about-1
КОИ СМЕ НИЕ

Иво Петров – Архитекти ООД е архитектурна компания основана през 1990 г. с амбицията да осигури на своите клиенти висококачествени услуги в проектирането на жилищни, обществени, индустриални и административни сгради – от градоустройствени разработки, през инвестиционно проектиране във всички проектни фази, до интериорен дизайн и обзавеждане. Основателят на компанията Иво Петров завършва архитектура в Университета по Архитектура Строителство и Геодезия, София през 1972 г. До 1990 г. Той участва в проектирането на няколко забележителни сгради в родния му град Плевен: Панорама Плевенска Епопея 1877, Драматичен театър „Иван Радоев“ и Регионален исторически музей Плевен. Извън граница участва в проектирането на студентски кампус в гр. Хараре, Зимбабве и жилищна сграда в Ню Джърси, САЩ.

Понастоящем компанията се представлява и управлява от Цветан Петров, който е дипломиран архитект от Университета по Архитектура Строителство и Геодезия, София със специализация по дизайн на обществени сгради в Ecole d’Architecture de Bretagne, Рен, Франция.

Усилията и творческите търсения на екипа на Иво Петров – Архитекти ООД са насочени към предлагане на проектански услуги, които да гарантират осъществяването на възложените проекти, в съответствие с най-новите тенденции и най-добри световни практики, посредством прилагането на технологии, материали и подход към работата, които се основават на задълбочени изследвания, вариантни анализи и информирани решения.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Нашата работа обхваща всички аспекти на дизайна - от устройствено планиране и архитектурно проектиране до интериор и ландшафтен дизайн, от изясняване на инвеститиционните намерения, през разработване на всички проектни фази, съгласуване и одобряване проектите, до провеждане на търгове и упражняване на надзор за спазване на проектите до пълното завършване на строителните работи:

 • Обществени, многофункционални, индустриални, логистични, административни и жилищни сгради
 • Интегрирани планове за градско развитие
 • Градски дизайн и устройствено планиране
 • Инженерна техническа инфраструктура
 • Ландшафтен дизайн
 • Интериор и обзавеждане

УСЛУГИ

 • Предпроектни проучвания
 • Експертни оценки
 • Устройствено планиране
 • Идейно проектиране
 • Техническо проектиране
 • Работно проектиране
 • Бюджетиране на проекти
 • Съдействие при провеждане на търгове и преговори
 • Авторски надзор по време на строителството
 • Оценки за въздействие върху околната среда
 • Енергийно-ефективно моделиране
 • Сертифициране на сгради
 • Устойчив дизайн, LEED и Green Globе сертифициране
studio_2

СЕРТИФИКАТИ

В Иво Петров - Архитекти ООД са разработени и внедрени четири системи за управление с обхват: „Устройствено планиране на територията (консултации и разработки) и инвестиционно проектиране на обществени, рекреационни, жилищни, спортни, здравни и промишлени сгради и комплекси, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура".
Система за управление на качеството съгласно международен стандарт EN ISO 9001:2015

отвори
Система за управление на околната среда съгласно международен стандарт EN ISO 14001:2015

отвори
Система за управление на информационната сигурност съгласно международен стандарт EN ISO 27001:2013

отвори

Награди

2010

Ежегодни европейски награди за недвижими с подкрепата на телевизия "Блумбърг"

2009

Фасада на годината – 3-та награда Баумит България ЕООД

2009

Сграда на годината – номинация
в-к „Строителство Градът”
2008

Фасада на годината – 2-ра награда
Баумит България ЕООД

2006

Награда „Архитектура” и грамота за представяне на архитектурата Плевен 2006
САБ; Община Плевен; в-к „Строителство Градът”

Екип

Всички проектанти притежават пълна проектантска правоспособност, обширни познания и опит в областта инвестиционното проектиране, както и опит в прилагането на изискванията на стандарта LEED (проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на "зелени" сгради) в инвестиционни проекти. Ние покриваме всички други аспекти на инженерното проектиране чрез подизпълнители (инженери и специализирани консултанти). Нашите подизпълнители са дългогодишни доверени партньори, с голям опит в съответната инженерна дисциплина.

team