Прочети повече

ПРОИЗВОДСТВЕНО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР IPS

Производствено-логистичен център на IPS „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД. Компанията е специализирана в производството на електрозахранващи системи. Състои се от две основни части : Произвоствено-логистичен блок, и административна част. Обща площ на имота : 19 хил.м², застроена площ : 6925 м².