Прочети повече

ПРОИЗВОДСТВЕНО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР AREON

Производствено-логистичен център на „Балев Корпорейшън“ ЕООД. гр.Варна. Основната дейност на фирмата е свързана с отпечатване, изрязване, сглобяване, напояване и опаковане на ароматизатори на търговската марка „Ареон“. Обекта съвместява производствена, складова и административна дейности.

Сградата на склада е проектирана за съхранение на различни по вид материали - полимери, стъкло, хартия, дърво, метал, мастила и аромати за производството.

В обслужващата сграда се осъществяват административни и обслужващи дейности.

Производствената сграда е проектирана на три нива. На първото е ситуирана печатница, където се отпечатват и изрязват хартиени подложки за производството на ароматизатори, както и хартиени опаковки за крайните продукти.

На второ и трето ниво са ситуирани производствени отдели.

Обща площ на имота : 21 хил.м², застроена площ : 6987м².