Прочети повече

ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР YAZAKI

Обекта представлява производствено предприятие, в което се извършва асемблиране на кабелни инсталации за автомобили на "Язаки България" ЕООД. Локализиран е в землището на с.Крепост, общ. Димитровград. Сградата е разделена на две основни части : Производствено-складов блок, и административна част. Обща площ на имота : 64.5 хил.м², застроена площ : 27 хил.м².