Прочети повече

MM WORLD - МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА

В рамките на имота е разположена над терена сграда с очертание на издължен правоъгълник. Сградата по своята дължина е ориентирана по доминиращото направление на ул.”Околовръстен път”. Подходът към обекта е осигурен двустранно на юг от ул.”Околовръстен път” и на изток през вътрешноквартална и тупикова улица. Предвижда се открит паркинг с 23 паркоместа и подземен паркинг с 101 места в рамките на ниското и високото тяло.