Прочети повече

МБАЛ СОФИЯ

Многофункционална сграда - МБАЛ с отделение за продължително лечение и рехабилитация, ДКЦ, офиси, подземен гараж. Сградата е осем етажна с две подземни нива. В първо сутеренно ниво са разположени болнична аптека, отделение по Патология , складове, паркинг и обслужващи помещения. Второ сутеренно ниво е с обслужващи помещения и паркинг. На кота 0,00 са ситуирани: входно фоайе, клинична и микробиологична лаборатория, лекционна зала, аптека, кафене, ДКЦ и обслужващи помещения. На второ ниво са разположени операционен блок, интензивно отделение, септично-хирургично отделение, ДКЦ, стоматология, кръвна банка, лекционна зала и обслужващи помещения. На останалите 5 нива са ситуирани клиничните отделения. На последното осмо ниво е разположен ресторант.