Прочети повече

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР SEG (Special Events Group)

Логистичен център на SEG (Special Events Group) водеща група от компании, предоставяща специализирани услуги за събитийната индустрия в България и Европа.

Центърът е разположен в районът на с.Кривина - в източната част на София, близо до летище София, и е сред най-предпочитаните за логистични сгради и леки производства. Сградата се състои от три основни части – складова, административна и работилници. В околното пространство са изградени необходимите за функционирането на обекта елементи на вертикалната планировка и площадкова инфраструктура – улица за автомобилен обход за леки и тежкотоварни автомобили, паркинги, озеленени площи.

Административната част е с разгъната застроена площ 1285 кв.м, отделена като обем и материал от склада. Развита е в три нива, като на първото са разположени главното входно фоайе и санитарно-битовите помещения. На второто ниво има кантина с достъп до панорамна тераса, а на третото ниво - офис площи за административния и ръководния персонал, презентационни и конферентни зали, стаи за почивка. На покрива ще бъде изградена голяма тераса за почивка на персонала и вътрешнофирмени събития.

При проектирането и изграждането на фасадите на сградата са избрани модерни енергийно ефективни материали, отговарящи и на корпоративната идентичност на фирмата. Конструкцията е стоманобетонова с предварително напрягане за преодоляване на по-голямо подпорно разстояние и по-голяма гъвкавост във вътрешните пространства. Складовата част е с разгъната застроена площ 3325 кв.м. Представлява еднопространствен обем, свързан с товаро-разтоварната зона. За фасадата са предвидени термопанели с послоен монтаж, осигуряващи изчистена безшевна визия и висока енергийна ефективност. Конструкцията е от сглобяеми стоманобетонови колони и стоманен покрив. Работилниците са с разгъната застроена площ 750 кв.м и са разположени в обема на склада, като всяка има директна връзка със складовата част. Разположени са на първото ниво. В тях ще се изработват декори и елементи, свързани със събитията - основна дейност на фирмата.