Прочети повече

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР КAUFLAND - СТРЯМА

Логистичен център на Кауфланд България ЕООД & КО КД. Обекта включва три склада за нехранителни стоки, техническа сграда и приемна сграда (портал). Складовете и техническата сграда са разположени сключено един към друг и свободностоящи спрямо съседните имоти. Приемната сграда е разположена свободностояща спрямо складовете и съседните имоти. В проектната разработнка са спазени всички нормативни разстояния от регулационните линии.

Локализиран е в местост Перселик, с. Стряма, община Раковски. Площ на имота : 142 хил.м2, Застроена площ : 29 хил.м2