Прочети повече

ХИПЕРМАРКЕТ KAUFLAND - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Едроплощен хипермаркет на Кауфланд България ЕООД & КО КД. в гр. Велико Търново. Общата площ на имота е : 18.7 хил.м², а общата застроена площ е в размер на : 5.9 хил.м². Към основния обект са предвидени и всички съпътстващи спомагателни помещения и съоражения - прилежащ паркинг, подземен спринклер, трафопост, рекламно-информационни съоражения, преместваеми и други обекти с обществено-обслужващи функции.

Обекта е проектиран в съответствие с Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.