Прочети повече

ФАБРИКА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

В рамките на имота има изградени няколко производствени и складови сгради. Новият обект е ситуиран в южната част като по технологични съображения той е свързан с топли връзки и транспортен коридор към две от съществуващите производствени сгради. Обемът на административната сграда ще бъде ясно различим от останалите посредством своята геометрия и архитектурно третиране. Съществуващите и новопроектираните сгради формират един динамичен и допълващ се образ.