Прочети повече

BHTC

Обектът представлява производствена сграда и две сгради с технически помещения, развити към нея.