Прочети повече

АДМИНИСТРАТИВНО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР WIRTGEN

Административно-логистичен център на "Виртген България" ЕООД. Обекта е предназначен за сервизен и търговски център на пътностроителни машини за добив на минерали и суровини. Локализиран е в с.Кривина, Столична община. Функционално сградата е разделена условно на четири зони, в зависимост от характера на извършваните услуги и дейности.

  • Административна - зона с достъп на клиенти и външни лица.
  • Сервизна - зона без достъп на клиенти и външни лица.
  • Склад - в нея се извършва съхранение на на части и компоненти за сервизните дейности.
  • Техническа - в нея са разположени необходимите за функционирането на комплекса технически помещения.

Общата площ на имота е : 5171м², а застроената площ е : 939м².