Прочети повече

АДМИНИСТРАТИВНО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР DAF

Обекта представлява логистично-административен и сервизен център на "ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ" ООД. Локализиран е в с.Долни Богров, гр.София. Предвидено е в комплекса да бъдат обслужвани тежкотоварни камиони. В сградата е предвидена и малка столова, обслужвана посредством кетеринг, както и помещения за временно настаняване на водачите на обслужваните МПС. Обща площ на имота : 12.213 хил.м², застроена площ : 2445 м².