Прочети повече

АДМИНИСТРАТИВНО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР - СИНТЕЗИЯ, СОФИЯ

Многофункционална сграда, включваща складови, офисни и обслужващи помещения, както и прилежащите към нея терен, инфраструктура и съоръжения. Ситуирана в с.Кривина, район Панчарево, гр.София. Обща площ на имота - 7263м²