Прочети повече

 

DIGITAL TWIN - CONNECTING PEOPLE IN DIGITAL WORLD

 

Какво е Digital Twin?

Digital Twin използва виртуална и augmented reality, както и 3D графика и моделиране на данни, за да изгради виртуален модел на процес, система, услуга, продукт или други физически обекти.

Digital Twin е точна реплика на физическия свят. Състоянието на Digital Twin се поддържа чрез актуализации в реално време.

Digital Twin е технология приложима в огромен брой области на живота. Тя осъществява непрекъснат мониторинг на физическите обекти до края на техния жизнен цикъл.

Как работи Digital Twin?

Технологията съдържа три основни елемента :

 • Събрана предварително информация - данни за процеси, системи, услуги и продукти акумулирани и обработени в миналото.
 • Информация от настоящето - данни получавани в реално време.
 • Предсказуеми данни - получени в резултат на обобщаване на данните от миналото и настоящето, посредством самообучаващ се алгоритъм (изкуствен интелект).

Какво ви дава Digital Twin?

Digital Twin ви позволява да наблюдавате процесите, които ви интересуват в реално време. Това би ви позволило да придобиете едно по-задълбочено разбиране за тяхната същност, и един по-глобален поглед.

Digital Twin благодарение на самообучаващия се принцип, ви позволява да идентифирате проблемите преди те да се появят, и да правите прогнози за бъдещето.

Digital Twin може да симулира поведението на процеси, системи, услуги и физически обекти, като по-този начин ще ви позволи да ги оптимизирате чрез внасяне на съответните корекции.

Digital Twin позволява виртуалното остраняване на проблеми и поддръжка.

Предимства на Digital Twin:

 • Повишава надеждноста на процесите и системите.
 • Подобрява цялостното представяне на системите и подобрява производителноста.
 • Намалява риска, включително в областа на маркетинга и мениджмънта на процесите и системите.
 • Намалява разходите за поддръжка чрез прогнозиране на проблемите преди да възникнат.
 • Ускоряване на производствените процеси.
 • Възможност за отваряне на нови бизнес ниши.
 • Подобряване на обслужването на клиенти.
 • Подобряване на качеството на продуктите, както и задълбочен анализ на тяхното представяне в реално време, благодарение на множество приложения.
 • Подобряване на логистичните услуги.